VBScript parse_str 関数

文字列を処理し、変数に代入する


Function parse_str(str,ByRef arr)

  Dim glue1 : glue1 = "="
  Dim glue2 : glue2 = "&"
  Dim array2,array3 : set array3 = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Dim x,tmp,counter,tmp_ar

  array2 = Split(str,glue2)
  If uBound( array2 ) > 0 Then
    For x = 0 to uBound( array2 )
      tmp = Split( array2(x), glue1 )
      If uBound( tmp ) > 0 Then

        tmp(0) = urldecode( tmp(0) )
        tmp(1) = Replace( urldecode(tmp(1)), "+", " ")

        If array3.Exists( tmp(0) ) Then
          If isArray( array3.Item( tmp(0) ) ) Then
            tmp_ar = array_values( array3.Item( tmp(0) ) )
            [] tmp_ar, tmp(1)
            array3.Item( tmp(0) ) = tmp_ar
          Else
            array3.Item( tmp(0) ) = array(array3.Item( tmp(0) ), tmp(1))
          End If
        Else
          array3.Add urldecode(tmp(0)), Replace( urldecode(tmp(1)), "+", " ")
        End If
      End If
    Next
  End If

  If vartype(arr) = 0 Then
    [=] arr, array3
  Else
    [=] parse_str, array3
  End If

End Function

引数

str = string 入力文字列。
arr = array 2 番目の引数 arr が指定された場合、 変数は、代わりに配列の要素としてこの変数に保存されます。

戻り値

作成した配列を返します。

処理

・URL 経由で渡されるクエリ文字列と同様に str を処理し、現在のスコープに変数をセットします。

その他の PHP strings 関数